Leadership Thoughts
Piece #4

Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg.

Ik kom net terug uit Mexico en begreep daar pas dat de Maya kalender op 21 december 2012 helemaal geen einde van de wereld voorspelde*, maar slechts het begin van een nieuw tijdperk. En dat hadden ze een paar duizend jaar geleden knap ingeschat. Het verklaart voor mij dan ook waarom de wereld al een paar jaar zo vreselijk in de war is.

Maar hoe ga je om met een nieuw tijdperk? Het vergt om te beginnen aanpassingsvermogen op onze natuurlijk reflexen. Eén daarvan is het oude gezegde ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Veel bedrijven hebben hier moeite mee, in het bijzonder retailers. Retailers hebben de natuurlijke neiging te leunen op de daden uit het verleden. Veel retailers zijn bovendien van oudsher familiebedrijven. Daar wordt nog geluisterd naar vorige generaties, hetzelfde gedrag gekopieerd en rituelen in stand gehouden. De oprichters en of tweede generaties hebben immers de imperia gebouwd of voortgebouwd en hebben dus altijd gelijk. Maar juist daar gaat het in een snel veranderende wereld mis. Er wordt vooral gekeken naar hoe men het deed. En dat is juist aan verandering onderhevig. Want in een nieuw tijdperk geldt: als je doet wat je deed, krijg je juist niet meer wat je kreeg…

Moet alles dan anders? Nee. In tegendeel. Wat moet blijven zijn de overtuigingen waaruit, en de waarden waarmee ‘gedaan’ werd. Die blijven onverminderd krachtig en vormen het kompas voor je nieuwe doen. Dat is dan weer geruststellend, toch?

* Interessant genoeg was de uitleg van de misinterpretatie van het einde van de wereld dat het een wel een heel goed marketing verhaal was om het merk Maya op de kaart te zetten. Dat dat gelukt is, staat buiten kijf. Wel slordig dat goedgelovige daardoor collectief zelfmoord hebben gepleegd, maar dat geheel terzijde.

 

Auteur: Piet Hein Smit

* 22 jaar geleden, begonnen we het bureau XXS. Inmiddels zijn we met 50+ en still going strong.
In die periode hebben we als leidinggevenden veel geleerd. Van onze mensen, van vallen en opstaan en vooral van onszelf.
 Leadership Thoughts die wij koesteren en daarom graag met je willen delen. XXS is onderdeel van de Candid Group.